IMA會員聯誼活動:106年度海外旅遊 Image 1

IMA會員聯誼活動:106年度海外旅遊

2017-10-17, 週二

旅遊地點:山東煙台賞天鵝4日遊
旅遊日期:1061130()~123()
旅遊團費:10,990元,含領隊及導遊小費,無購物及無自費。
             (
如以信用卡支付:金額10,200 + 現金1,000)
注意事項: 1.1027日前需收齊團費及護照與台胞證影本。
              2.
護照需要有半年以上效期,即有效期要在107/5/30之後。
              3.
台胞證要有3個月以上效期,即有效期要在107/3/1之後。
              4.
辦理台胞證或護照,各需要5個工作天。需要辦理的,旅行社可以代辦。
報名截止:1061025()
報名方式: 1.資訊經理人協會 鄧秘書報名,電話:2771-7310
                   2.
志洋旅行社 凱茹小姐 電話:2751-4000 
旅遊行程:如下

 

2017-1
2017-2
2017-3